Uroczystość ustanowienia nowych Ministrantów

W dniu 07.04.2019r. podczas Mszy św. o godz. 11.30 ks. Proboszcz Jerzy Pawlik ustanowił nowych Ministrantów w naszej wspólmocie parafialnej.

Kilku kandydatów na ministrantów przez kilka miesięcy przygotowywało się pod kierunkiem ks. Bogdana Węgrzyna. Chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne. Służąc przy ołtarzu dopuszczani byli do niektórych posług, a przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa stali się „pełnoprawnymi” ministrantami. Na zakończenie obrzędu ustanowienia ministrantów,
Ks. Proboszcz nałożył im ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w Blachowni.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW

Nasze konto bankowe

Plakaty

ŻYCZENIA Z SYRIIGodziny Mszy św.

W dni powszednie:
codziennie o godzinie, 7.30 z wyjątkiem czwartku,
oraz 18.00 z wyjątkiem poniedziałku, środy

W niedzielę:
18.00 (sobotni wieczór)
7.30, 10.00, 11.30, 16.00
8.45 w jęz. Niemieckim
( co drugi tydzień)

Nieszpory: 15.15

Gazetka Parafialna